HDPE Çift Cidarlı (Koruge) Boruları

HDPE Çift Cidarlı (Koruge) Boruları

Genel Özellikleri

■ TS 12132 ve ilgili Türk Standartlarıyla Uluslararası Standartlara uygundur.
■ Telekom onaylıdır.
■ Telekominikasyon ve enerji hatlarında kablo muhafaza bousu olarak kullanılır.
■ PVC kablo muhafaza boruları ile eş amaçlı olarak kullanılabilen borular yüksek yoğunluklu polietilenden üretilir.